Lovisenberg Vel er en velforening for alle som bor eller føler tilknytning til Lovisenberg skolekrets.  

Velforeningen ble etablert 22. juni 2006. Tidligere Farmen Grendelag ble da lagt ned og slått sammen med den nye velforeningen Lovisenberg Vel. 

Marit Finseth Løberg har vært leder av velforeningen siden oppstarten i 2006.