Lovisenberg Vel er en velforening for oss som bor i Lovisenberg skolekrets. Alle som bor eller føler tilknytning til området kan være medlemmer. 
Lovisenberg Vel er en velforening videreført av tidligere Farmen Grendelag som ble etablert 25. august 1986. 


Lovisenberg Vel ble etablert 22. juni 2006.