Foreldrefest         
Arrangere foreldrefest for foreldre på skolen 2. mars.

 

Skiløyper             
Kjøre opp skiløper i nærområdet.


Discotek               

Arrangere discotek vår og høst for elever i 4.-7. trinn.

 

Vårtreff                
Arrangere vårtreff i Frognerhuken primo mai.

 

Grendehuset        
Oppgradere gulv i oppholdsrom og gang/toalett. Hente inn priser på stoler og bord og vurdere innkjøp slik at lokalet er bedre egnet for utleie til barnedåp og konfirmasjoner.

 

Turgruppe            
Møtes tirsdager kl. 18. og torsdager kl. 10:30. Oppmøte ved militærbutikken på Hjellum. Kaffe i grendehuset på tirsdager etter turen.

 

Seniorutvalg        
Vurdere å opprette seniorutvalg som har fokus på aktiviteter for «godt voksne».

 

Sommerfest         
Sjekke interesse for sommerfest i Frognerhuken.

 

Høsttreff              
Arrangere høsttreff i Farmenkoia i september.

 

Juleverksted        
Lørdag 24. november fra kl. 12-14.

 

Julegrantenning   
Søndag 2. desember kl. 17.