Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Publisert av Marit Finseth Løberg den 20.05.21.

Innkalling til årsmøte i Lovisenberg Vel

Onsdag 26. mai fra kl. 18 på Lovisenberg Grendehus

Korona regler følges. Det blir mulighet for å se den nye pub & vinbaren.

 

Da årsmøte ikke ble gjennomført i 2020 grunnet korona restriksjoner behandles årsberetning og regnskap for 2019 og 2020.

 

Saksliste:

  • 1Godkjennelse av dagsorden og innkalling.
  • 2Valg av møteleder og referent.
  • 3Styrets årsberetning for 2019 og 2020.
  • 4Revidert regnskap for 2019 og 2020.
  • 5Innkomne forslag.
  • 6Styrets forslag til handlingsplan for 2021.
  • 7Valg