Vi håper flest mulig ser nytten av å være medlemmer i velforeningen vår og støtte opp under det arbeidet vi gjør. 

Medlemskapet koster 200 kr/år og gjelder hele familien. Fyll ut skjemaet om du/dere ønsker å melde dere inn i Lovisenberg Vel. 

Velkommen som medlemmer!